नेपालमा कोभिड-१९ को विवरण Date : 2021-05-12

Powered By TopLine Technology
नयाँ संक्रमित
९२३८
निको भएका
४४४४
नयाँ मृत्यु
१६८
कुल संक्रमित
४२२३४९
कुल निको भएका
३१६४६३
कुल मृत्यु
४२५२